Coordinació d'Àrea

Arquitecta

Arquitecta redactora de projectes i Directora d'obres d'edificació.

Participació en cursos i ponències com a especialista en accesibilitat.