Intervenció sobre l'estructura d'un edifici residencial. Estudi d'un cas real.
Gestió, projecte tècnic, control econòmic, direcció i execució d'una obra a partir de l'experiència dels agents implicats en un cas real: l'eliminació de pilar de formigó armat en edifici residencial situat en Sagunt.
Ċ
Usuari desconegut,
14 de març 2013, 4:54