Intervenció sobre l'estructura d'un edifici residencial. Estudi d'un cas real.
Hores i certificatsHores

Lectives:  25 (20 teòriques + 5 pràctiques)    | No lectives:  35      | Total:  60      | Crèdits ECTS:  2,4 


Certificats

Durant el curs, l'alumne elaborarà la valoració econòmica d'un capítol o partida d'obra, la qual servirà per a posar en pràctica els coneixements adquirits i per a la seua avaluació acadèmica.

En acabar el curs, el seu responsable acreditarà l'alumne amb un Certificat d'Aprofitament emès per l'Universitat Politècnica de València, d'acord amb la seua normativa de formació permanent.


Idioma de docència


Castellà