Intervenció sobre l'estructura d'un edifici residencial. Estudi d'un cas real.
ProfessoratArquitecte Tècnico

Cap d'Obra d'Edificació i Rehabilitació en Almodí Rehabilitem
Professional Liberal Freelancer
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Enginyer projectista en SEG SA

Doctora Arquitecta
Coordinator Department of Service Life_Rehabilitation of buildings en Instituto Valenciano de la Edificación

Professora en Universidad Politécnica de Valencia

Arquitecte

Arquitecte redactor de Proyectes i Director d'obres d'edificació i urbanisme

Profesor associat en el Departament de Mecànica dels Medis Continus en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports en la UPV

Gerent Almodí Rehabilitem