Intervenció sobre l'estructura d'un edifici residencial. Estudi d'un cas real.
A qui va dirigit?


El curs està destinat a tècnics del sector de la construcció i les estructures (arquitectes, enginyers de camins, arquitectes tècnics, caps d'obra, etc.). També a alumnes de formació postgrau i de darrers cursos universitaris.

En general, està destinat a tots aquells professionals i futurs professionals que necessiten una formació i experiència en obra, a partir del coneixement d'un cas real i recent de gestió, projecte i execució.