Implantació plataforma empresarial virtual de Google Apps
Hores i certificatsHores

Lectives:  25 (20 teòriques + 5 pràctiques)    | No lectives:  35      | Total:  60      | Crèdits ECTS:  2,4 


Certificats

Durant el curs, l'alumne crearà una organització en cloud computing amb diversos usuaris i grups, i resoldrà diferents problemes pràctics de cara a compartir elements, crear webs, documents, fulls de càlcul, dibuixos i presentacions. Aquest exercici servirà per a posar en pràctica els coneixements adquirits i per a la seua avaluació acadèmica.

En acabar el curs, el seu responsable acreditarà l'alumne amb un Certificat d'Aprofitament emès per l'Universitat Politècnica de València, d'acord amb la seua normativa de formació permanent.


Idioma de docència


Valencià / Castellà