Implantació plataforma empresarial virtual de Google Apps
ObjectiusL'objectiu del curs és ensenyar a l'alumne com funciona una plataforma de serveis integrats en cloud computing i mostrar-li el gran potencial d'aquest concepte, en relació amb la creació de nous models de gestió i de negoci adaptats a les circumstàncies actuals i futures.

Des del nostre punt de vista, el servei de cloud computing que millor s'adapta a aquest objectiu és el que ofereix Google Apps. Es tracta d'un servidor virtual que integra molt diverses aplicacions, com ara el correu electrònic, les agendes, l'emmagatzematge de documents, la creació i disseny de llocs web, la gestió dels contactes i dels grups, la sincronització amb PCs i dispositius mòbils, el xat i les trucades de veu i video, etc. Tot això en un entorn segur on un nombre il·limitat d'usuaris poden visualitzar, editar, comentar, compartir i publicar qualsevol tipus de fitxer, en temps real i sense la instal·lació de cap mena de software: només cal una connexió a internet i un navegador.

Les prestacions d'una plataforma com la de Google Apps són molt sofisticades. Les empreses i professionals poden aprofitar-se'n sense la instal·lació de servidors propis ni l'assistència de personal especialitzat, amb la conseqüent reducció de costos. Qualsevol usuari, sense coneixements informàtics particulars, pot gestionar tots els serveis esmentats, com ara la creació i disseny de webs. Perquè creiem que la xarxa ha de ser plenament participativa i oberta i perquè apostem per la funcionalitat d'estructures empresarials de gran flexibilitat i adaptabilitat.

En acabar el curs, l'alumne serà capaç d'organitzar i administrar una plataforma o servidor virtual amb un domini propi, a partir de Google Apps. A més, disposarà de criteris i directius per a una gestió eficaç d'una estructura empresarial i compendrà l'abast d'una plataforma virtual a l'hora de dissenyar un model de gestió i de negoci.

D'altra banda, aquest curs és una iniciativa del Departament de Mecànica dels Medis Continus, amb la qual es proposa un objectiu particular: la creació d'una plataforma adequada per al treball en equip multidisciplinar entre diversos àmbits professionals i acadèmics. En aquest sentit, el curs aportarà recursos i models de computació de cara, entre d'altres,  als següents fins:
  • elaboració de programes de càlcul basats en la manipulació de gran quantitat de dades procedents d'altres programes o bases de dades.
  • optimització de solucions en el càlcul d'estructures a partir del creuament de bases de dades procedents de diferents àmbits disciplinaris (dimensionament i comprovació d'estructures, bases de preus de la construcció,  consums energètics,  generació de residus, planificació i organització d'obres, etc.)
  • disseny de plataformes collaboratives obertes per al càlcul i solució d'estructures.